Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi powstał w 1996 r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej    (Dz. Urz. MS z 1996 Nr 5, poz.28). Jego powołanie było następstwem wejścia w życie Ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi nadzoruje i koordynuje działalność 2 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych, znajdujących się na obszarze województwa łódzkiego i mazowieckiego tj.:

Areszt Śledczy w Łodzi;

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim;

Zakład Karny w Garbalinie;

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi;

Zakład Karny Nr 2 w Łodzi;

Zakład Karny w Łowiczu;

Zakład Karny w Płocku;

Zakład Karny w Sieradzu.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi realizuje w szczególności zadania na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej