Jak zatrudnić skazanego – niezbędnik dla kontrahenta

Zatrudnienie jest jednym z najistotniejszych elementów pracy resocjalizacyjnej. Skazani znacznie aktywizują się poprzez pracę kształtując właściwe, pożądane normy społeczne, przygotowując się tym samym do efektywnego życia w społeczności pozawięziennej.

Jednostki penitencjarne naszego okręgu widząc wymierne efekty wychowawcze zatrudnienia dokładają wszelkich starań, aby poszerzać tę formę resocjalizacji.

Od ponad 4 lat uzyskane przez okręg lubelski wyniki statystyczne w powszechności zatrudnienia plasują nas na 1 miejscu wśród wszystkich okręgów w Polsce i stanowią 51,80%. Ogółem w 8 jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie zatrudnionych jest ok. 1890 osadzonych.

Procedura zatrudnienia osadzonych:

 1. Wyszukaj na mapie Lubelszczyzny najbliższej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego działania.
 2. Wyślij do odpowiedniej jednostki wniosek o zatrudnienie skazanych podając podstawowe dane przedsiębiorstwa - instytucji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników – wzór wniosku i dane teleadresowe jednostek w załączniku
 3. Skontaktuj się z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zatrudnienie skazanych w wybranej przez siebie jednostce:
 • ARESZT ŚLEDCZY W KRASNYMSTAWIE - tel.: 82 575-61-22
 • ARESZT ŚLEDCZY W LUBLINIE - tel.: 81 710-44-08
 • ZAKŁAD KARNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ - tel.: 83 344-75-06
 • ZAKŁAD KARNY W CHEŁMIE - tel.: 82 562-78-71
 • ZAKŁAD KARNY W HRUBIESZOWIE - tel.: 84 696-69-18
 • ZAKŁAD KARNY W OPOLU LUBELSKIM - tel.: 81 827- 69- 06
 • ZAKŁAD KARNY WE WŁODAWIE - tel.: 82 572-68-17
 • ZAKŁAD KARNY W ZAMOŚCIU - tel.: 84 638-00-76

opracowanie: por. Edyta Radczuk, mjr Jacek Zwierzchowski

foto: archiwum OISW Lublin

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej