Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie

Harmonogram szkoleń - maj 2017

Harmonogram szkoleń maj- czerwiec 2017

Harmonogram szkoleń - lipiec 2017

Harmonogram szkoleń - sierpień 2017

Harmonogram szkoleń - wrzesień 2017

Harmonogram szkoleń - październik 2017

Harmonogram szkoleń - listopad 2017

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej