FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - maj 2017 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - czerwiec - lipiec 2017 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - lipiec 2017 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - sierpień 2017 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - sierpień - wrzesień 2017 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - wrzesień - październik 2017 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - listopad 2017 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - grudzień 2017 r.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej