Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie

mjr Tomasz Wacławek

Tel.: (12) 630-13-12 / 609-910-242

E-mail: rzecznik.krakow@sw.gov.pl

https://www.facebook.com/krakowska.sluzba.wiezienna

Zapytania kierowane drogą pisemną proszę przesyłać na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

31-155 Kraków

Ul: Montelupich 7

 

Rzecznicy prasowi w jednostkach organizacyjnych krakowskiego okręgu Służby Więziennej
Jednostka organizacyjna Stopień, imię i nazwisko Telefon służbowy

e-mail

OISW Krakków mjr Tomasz Wacławek (12) 630-13-12 609-910-242 rzecznik.krakow@sw.gov.pl
AŚ Kielce mjr Michał Głowacki

(41) 331 40 91

dop_kielce@sw.gov.pl

OISW Kraków

st. szer. Natalia Gancarz

(12) 630 11 68 lub (12) 630 11 00

natalia.gancarz@sw.gov.pl

AŚ Kraków-Podgórze por. Stanisław Parszywka

(12) 620 50 22

as_krakow_podgorze@sw.gov.pl

ZK Kraków-Nowa Huta kpt Dorota Skowronek (12) 643 83 00 zk_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl
ZK Nowy Sącz mjr Łukasz Chruślicki

(18) 448 56 60

dp_nowy_sacz@sw.gov.pl
ZK Nowy Wiśnicz st. szer. Marcin Kalinowski

(14) 612 85 77 w.231

marcin.kalinowski2@sw.gov.pl
ZK Pińczów por. Krzysztof Władny

(41) 357 66 38

rzecznik_zk_pinczow@sw.gov.pl

ZK Tarnów ppor. Beata Bańdur

(14) 623 51 00

rzecznik_tarnow@sw.gov.pl

ZK Tarnów-Mościce

kpt. Przemysław Renda

(14) 631 93 22

rzecznik_tarnow_moscice@sw.gov.pl

ZK Trzebinia por. Paweł Marchajski

(32) 611 59 54

rzecznik_trzebinia@sw.gov.pl

ZK Wadowice mł. chor. Tomasz Daniec (33) 872 11 06

tomasz.daniec@sw.gov.pl

rzecznik_zk_wadowice@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej