Polska Służba Więzienna reprezentowana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej ma obecnie podpisane i obowiązujące porozumienia o współpracy międzynarodowej z:

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej