Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pacy
ul. Rakowiecka 37 A
02-521 Warszawa
Tel.: (22)26408386 fax.: (22)6408387
zmp@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej