KIEROWNICTWO

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU

ZASTĘPCA DYREKTORA OKRĘGOWEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU

płk Grzegorz Fedorowicz

ppłk Ryszard Czapracki

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej