Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie

ppłk Elżbieta Jankowska

tel. 89 524 87 02
fax 89 541 25 82
e-mail: oisw_olsztyn@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej