DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE
płk Włodzimierz Jacek Głuch

tel.: 81 71 04 560
fax.: 81 74 40 500
e-mail: oisw_lublin@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej