Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
w Białymstoku

płk Mirosław Dudar

tel. 85 662 85 01

e-mail: oisw_bialystok@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej