Dyrektor : Jacek Pawłowicz
Kontakt:
Żaneta Błażejewicz
Tel. 22 640 86 05
mail: muzeum@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej