Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Otwocku Kamila Różańska oraz Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, podpisali List intencyjny, zobowiązując się do realizacji wspólnych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z otwockich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziców z zakresu zapobiegania zjawisku używania narkotyków i dopalaczy oraz ograniczania innych zjawisk patologicznych.

Celem inicjatywy jest prowadzenie programów prewencyjnych, przeciwdziałających narkomanii wśród nieletnich, promowanie zachowań mających wpływ na ograniczenie zagrożenia, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

Podczas spotkania w dniu 28 kwietnia 2017 r., sygnatariusze listu intencyjnego wyrazili przekonanie, że dobra i powszechna profilaktyka ukierunkowana na przeciwdziałanie codziennym zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży z terenu Otwocka jest ich wspólnym priorytetem, a jedną z podstawowych zasad chronienia dzieci i młodzieży przed uzależnieniami, jest prowadzenie profilaktyki i informowanie o zagrożeniach jakie niesie ze sobą używanie narkotyków przez osoby profesjonalnie zajmujące się obszarem uzależnień lub przeszkolone z tego zakresu.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie od dwóch lat współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Otwocku realizując wspólnie program edukacyjny dla młodzieży „Poznaj i zrozum ryzyko”. Dzięki obecnemu porozumieniu wspólnie poszerzymy zakres działań o kampanię społeczną ostrzegającą młodzież przed narkotykami i dopalaczami.

Obecnie wspólnie z władzami miasta Otwock, Policją i Sądem Rejonowym, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie realizowac będzie program profilaktyczny "Świadectwo - nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy". Program został opracowany z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicach. Celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie młodzieży na pierwszy kontakt z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz ochrona ich przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz utraty zdrowia i życia. Rodzicom należy pokazać i uświadomić wagę zagrażania, nauczyć ich jak rozpoznawać zagrożenie i jak nie dać się oszukać. Ponadto rodzicom zostanie przekazana wiedza na temat rodzaju i wyglądu narkotyków, sposobu ich zażywania oraz efektów odurzających jak też i wiedza na temat sytuacji i przedmiotów związanych z zażywaniem narkotyków.

Głównym narzędziem i elementem tego programu będą świadectwa osób uzależnionych oraz osób skazanych za przestępstwa narkotykowe aktualnie odbywających karę pozbawienia wolności.  .

 

Więcej: http://www.otwock.pl/podpisanie-listu-intencyjnego,ne,mg,6,1203

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej