25 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w  Tarnowie Mościcach podpisał porozumienie w sprawie organizacji Kampanii Społecznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mościcka Służba Więzienna w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Akademia Bezpieczeństwa jest organizatorem Kampanii Społecznej ,,Nie kręć za kółkiem". Celem Kampanii jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jej założenia opierają się na edukacji i uświadomieniu młodym ludziom  konsekwencji brawury za kierownicą oraz tragicznych skutków prowadzenia pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Kampania podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym młodzież weźmie udział w spotkaniu z więźniem, który odbywa karę za przestępstwo w ruchu drogowym. Drugi etap kampanii to stworzenie materiału filmowego, w którym wyselekcjonowane grupy młodzieży będą prowadzić rozmowy-wywiady ze skazanymi za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu na drodze.  Więźniowie będą opowiadać o skutkach swoich nieodpowiedzialnych zachowań,a  także o konsekwencjach prawnych, osobistych, społecznych i ekonomicznych swojego postępowania. Gotowe filmy będą emitowane w szkołach powiatu tarnowskiego, ku przestrodze młodych ludzi. Nad całokształtem kampanijnych działań czuwać będą  funkcjonariusze Służby Więziennej w porozumieniu z Akademią Bezpieczeństwa i Policją, która występuje jako partner kampanii.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej