W  roku 2018 w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy planowana jest realizacja 41 cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych.

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zamieszczony zostanie po podpisaniu umów z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

UE.jpg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej