Zakład Karny w Wojkowicach ul. Sobieskiego 298 ogłasza nabór na stanowisko:
Referenta sekretariatu Zakładu Karnego w Wojkowicach – pracownik cywilny
Ilość miejsc – 1

Kandydat do pracy w Służbie Więziennej powinien spełniać następujące wymagania:
- posiadać obywatelstwo polskie;
- mieć nieposzlakowaną opinię oraz być niekaranym;
- korzystać z pełni praw publicznych i cywilnych;
- posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne;
- kursy specjalistyczne oraz doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach oświatowych będą dodatkowymi atutami.

Kandydat składa pisemne zgłoszenie chęci podjęcia pracy oraz wypełniony kwestionariusz osobowy (załączony do ogłoszenia) w terminie do dnia 31.10.2017 roku w dziale kadr – za pośrednictwem poczty lub osobiście.

W przypadku pozytywnego przejścia rozmów kwalifikacyjnych w ramach kolejnego etapu należy uzupełnić następujące dokumenty:
- aktualną fotografię kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
- kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:
- potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;
- potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe.

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 032 2961669.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej