Zakład Karny w Wierzchowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w sprawie naboru kandydatów na stanowisko STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY

Liczba etatów – 5

Termin składania ofert –2.02.2018 roku (liczy się data wpływu do ZK)

Przewidywany termin zatrudnienia - maj - sierpień 2018 r.

Wysokość wynagrodzenia  - 2 795,00 zł brutto / 2 320,00 zł netto

 

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko strażnika:

- wykształcenie co najmniej średnie,

- obywatelstwo polskie

- uregulowany stosunek do służby wojskowej

- niekaralność

- nieposzlakowana opinia

- korzystający z pełni praw publicznych

- dobry stan zdrowia

- dobra sprawność fizyczna

- predyspozycje psychofizyczne do służby w formacjach uzbrojonych.

 

Praca w Zakładzie Karnym wiąże się z pracą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi oraz pracą z bronią.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

a/ oceny złożonych dokumentów,

b/ przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

c/ uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

d/ testu sprawności fizycznej,

e/ ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do Służby Więziennej,

f/ sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

g/ zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie.

 

Kandydat w celu poddania go postępowaniu kwalifikacyjnemu winien złożyć do dnia 02.02.2018 r.:

a/ podanie o przyjęcie do służby

b/ wypełnioną ankietę personalną stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.09.2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

Zainteresowani w celu uzyskania szczegółowych informacji proszeni są o kontakt z kadrami Zakładu Karnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, nr telefonu – 94 34 00 791 lub 790.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby. Zakład Karny w Wierzchowie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyjęć lub przyjęcie do służby innej liczby osób a także zmianę terminu rozpoczęcia służby.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej