OGŁOSZENIE

 

Zakład Karny w Łowiczu poszukuje kandydata na stanowisko kierownika ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu.

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etacie cywilnym, aktualnie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,7 etatu.

 

Praca dotyczy m.in.:

  • koordynowania pracy ambulatorium z izba chorych,
  • nadzór wewnętrzny nad pracą średniego personelu medycznego,
  • realizowanie przyjęć osadzonych,
  • kierowanie chorych osadzonych na konsultacje medyczne do lekarzy specjalistów,

 

Miejsce pracy: Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3.

 

Wymagania dla kandydatów:

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku medycznym lub z zakresu zarządzania służbą zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • pełnia praw publicznych,
  • niekaralność,
  • rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

 

 

Preferowane będą osoby z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie.

Podania wraz z cv należy składać do dnia 9 marca 2018 roku (decyduje data złożenia dokumentów)

 

Szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać osobiście w Zakładzie Karnym w Łowiczu, ul. Wiejska 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°° lub telefonicznie pod numerem: 0-46 830-97-10 lub 11.

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej