Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie

ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo

działając na podstawie:

- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ),

 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na stanowisku asystenta / starszego asystenta Ambulatorium z Izbą Chorych o specjalizacji - okulista

 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załącznikach

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej