Niniejszym zapraszam do złożenia ofert dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu, w zakresie:

psychiatrii – vide: zał. nr 1,

chirurgii – vide: zał. nr 2,

neurologii – vide: zał. nr 3,

okulistyki – vide: zał. nr 4,

laryngologii – vide: zał. nr 5,

podstawowej opieki zdrowotnej – vide: zał. nr 6,

diabetologii – vide: zał. nr 7,

ortopedii – vide: zał. nr 8,

pomocy stomatologicznej – vide: zał. nr 9,

badań USG – vide: zał. nr 10.

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia są dostępne w Dziale Organizacyjno-Prawnych i Kadr Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu w godz. 7:30 do 14:00 w pokoju nr 8, nr tel. 71 39 17 443.

Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie do tutejszej jednostki penitencjarnej oferty według załączonego wzoru dla danej specjalizacji, w terminie do dnia 15.12.2017 r.

Informacje o sposobie rozpatrzenia ofert zostaną przekazane telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 20 grudnia 2017 r.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej