Dyrektor Zakładu Karnego NR 2 we Wrocławiu ogłasza nabór do pracy na stanowisko cywilne: LEKARZ AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)

Przewidywana liczba miejsc zatrudnienia: 1 osoba na 0,5 etatu (umowa o pracę). Przewidywany termin przyjęcia: marzec 2018 r.

Charakter pracy:

- opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności

Wymagania:

wykształcenie wyższe lekarskie,

aktualne prawo wykonywania zawodu,

obywatelstwo polskie,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

niekaralność,

korzystanie z pełni praw publicznych,

pełna zdolność do czynności prawnych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 71/ 39 17 468 lub 71/ 39 17 405.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej