Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, zatrudni na stanowisku: asystenta - lekarza POZ – jako pracownika cywilnego na cały etat

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 631) oraz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz.  1247)

 

Liczba miejsc przewidywanych do przyjęcia – 1 osoba.

Wymiar czasu pracy: cały etat.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 11 września 2017 r.

 

Charakter pracy:

Realizowanie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Ambulatorium z Izbą Chorych ZK Nr 1 we Wrocławiu – praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej.

 

WYMAGANIA

  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • niekaralność,
  • wykształcenie wyższe medyczne,
  • zdolność psychiczna i fizyczna pozwalającą na zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:

71 32 72 627

71 32 72 680

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej