Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich wstrzymuje nabór na stanowisko funkcjonariusza: młodsza / y pielęgniarka / pielęgniarz.

Informuję, że z dniem 21 marca 2017 roku wstrzymuję nabór na stanowisko młodszej pielęgniarki Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Powyższe uzasadnione jest aktualnym brakiem potrzeb kadrowych jednostki (art. 39 pkt 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej Dz. U. z 2016 r., poz. 713 z późn. zm.).

Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną zwrócone kandydatom.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej