KO-220.21/17

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2015, poz. 618 ze zm.)

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych w Areszcie Śledczym  w zakresie:

1.  sprawowania opieki lekarskiej w oddziale psychiatrycznym,

2.  pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale psychiatrycznym - w ilości wyznaczonej  przez

      Udzielającego zamówienia.

 

Usługi w zakresie sprawowania opieki lekarskiej w oddziale psychiatrycznym - świadczone w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 /1 umowa

 

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Nazwa:  Areszt Śledczy w Szczecinie

Kod i miejscowość: 70-226 Szczecin

NIP: 852-11-54-230

REGON: 000626484

         Telefon: 91 48 09 100

Fax: 91 48 09 260

e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

 

wartość zamówienia: 72.000,00 zł

 

1. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.12.2017 r.

2. Umowy zostaną zawarte na okres od 01.12.2017 r. do 31.05.2018 r.

3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w Komórce Kadrowej Aresztu Śledczego w Szczecinie od 10.11.2017 do 24.11.2017r w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej