Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności, przebywających w Areszcie Śledczym w Szczecinie w ramach umowy cywilno-prawnej.

KO-220.15.17

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2015, poz. 618 ze zm.)


Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych w Poradni Psychologicznej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Szczecinie
w zakresie ambulatoryjnych specjalistycznych porad psychologicznych.


Usługi świadczone będą w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30/ 1 umowa

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Nazwa: Areszt Śledczy w Szczecinie

Kod i miejscowość: 70-226 Szczecin

NIP: 852-11-54-230

REGON: 000626484

Telefon: 91 48 09 100

Fax: 91 48 09 260

e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl


 

wartość zamówienia: 48.000,00 zł

 

1. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.10.2017 r.

2. Umowy zostaną zawarte na okres od 01.10.2017 r. do 31.05.2018 r.

3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w Komórce Kadrowej Aresztu Śledczego w Szczecinie od 08.09.2017 do 22.09.2017r w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej