Areszt Śledczy w Poznaniu ogłasza nabór na następujące stanowiko:

Pielęgniarka/pielęgniarz ZOZ – 5 etatów funkcjonariusza

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza,

- obywatelstwo polskie,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn), korzystanie z pełnych praw publicznych,

- niekaralność

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby wraz z wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (dokument dostępny na stronie www.sw.gov.pl),

- kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzająca posiadane wykształcenie,

- kopia prawa wykonywania zawodu,

- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, ukończone kursy itd.
 

Dokumenty można składać osobiście w Areszcie Śledczym w Poznaniu, bądź wysłać na adres:

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

z dopiskiem: „ogłoszenie – pielęgniarka / pielęgniarz”

 

Nie będą rozpatrywane podania przesyłane drogą elektroniczną.

Wszelkie pytania proszę kierować do działu kadr i płac AŚ w Poznaniu tel: 61 8568 322

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: 30 MARCA 2018 ROKU

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej