Areszt Śledczy w Elblągu poszukuje 1 kandydata do Służby Więziennej na stanowisko młodszego instruktora ds. informatyki. Wykształcenie minimum wyższe licencjackie lub magisterskie o profilu informatycznym.

OGŁOSZENIE

Areszt Śledczy w Elblągu poszukuje 1 kandydata do Służby Więziennej na stanowisko młodszego instruktora ds. informatyki. Wykształcenie minimum wyższe licencjackie lub magisterskie o profilu informatycznym.

Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność,

- zdolność do korzystania z pełni praw publicznych i cywilnych,

- zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych,

- uregulowany stosunek do zasadniczej służby wojskowej – przeniesienie do rezerwy.

- bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN/WAN, bardzo dobra znajomość systemów Windows (Vista 7), Linux, znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych,

- samodzielność, odpowiedzialność ,

- znajomość w zakresie administracji serwerami Linux, Windows Server 2008 R2 i 2012

- znajomość usług katalogowanych Active Directory

- mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,

Dodatkowym atutem będzie: ukończone specjalistyczne szkolenie dla administratorów sieci teleinformatycznych prowadzone przez ABW, znajomość w zakresie CCTV, SSWiN, KD, uprawnienia kwalifikacyjne E1 i D1 w zakresie do 1kV.

Wymagane dokumenty:

- pisemne zgłoszenie chęci podjęcia służby

- wypełniona ankieta personalna  http://sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/

- świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne

- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

- odpisy skrócone aktów urodzenia: własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:

- potwierdzające jego dodatkowe umiejętności

- potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe

- opinie polecające.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

- oceny złożonych dokumentów,

- przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

- uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

- testu sprawności fizycznej kandydata,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską MSW,

- sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

- zatwierdzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej listy kandydatów spełniających wszystkie kryteria przyjęcia do Służby Więziennej.

Oferty proszę składać osobiście w kadrach Aresztu Śledczego w Elblągu ul. 12- Lutego 4a

Do dnia 25.09.2017 r. Bliższe informacje pod tel. 55 –61-12-111.

Przewidywany termin przyjęcia do służby listopad 2017 r.

Pozytywnie zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia

do służby.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej