Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach specjalistycznej opieki medycznej w zakresie laryngologii

 

            Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie zamawiającego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach specjalistycznej opieki medycznej w zakresie laryngologii dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Areszcie Śledczym            w Krasnymstawie.

W wyniku przeprowadzonego zapytania przyjęto ofertę:

Praktyka Lekarska Specjalistyczna

Waldemar Smoleń

ul. Racławicka 16

22-040 Świdnik

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej