Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach specjalistycznej opieki medycznej w zakresie chirurgii

 

            Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie zamawiającego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach specjalistycznej opieki medycznej w zakresie chirurgii dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Areszcie Śledczym            w Krasnymstawie.

W wyniku przeprowadzonego zapytania przyjęto ofertę:

Indywidualna Praktyka Lekarska  

Adam Pitura

ul. Kolonia  Krakowskie Przedmieście 47 a

22-300 Krasnystaw

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej