Miasto: Popowo-Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 41

Kod pocztowy: 07-203

Email: os_popowo@sw.gov.pl

Telefon: 22 782-73-00

Narada kierownictwa więziennej służby zdrowia

12.10.2017
W dniach 9-11 października br. odbyła się odprawa kierownictwa więziennej służby zdrowia. Organizatorem było Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Odprawa kierownictwa służby z sędziami Sądów Penitencjarnych

29.09.2017
W dniach 26-28 września 2017 roku odbyła się narada Przewodniczących Wydziałów i Sekcji Penitencjarnych Sądów Okręgowych z przedstawicielami Służby Więziennej.

Narada kierownictwa Służby Więziennej

27.09.2017
Aktualna sytuacja więziennictwa, realizacja ustawowych zadań oraz efekty programu „Praca dla więźniów” były głównymi tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 25-26 września br.

Aktualności

W dniach 9-11 października br. odbyła się odprawa kierownictwa więziennej służby zdrowia. Organizatorem było Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

W dniach 26-28 września 2017 roku odbyła się narada Przewodniczących Wydziałów i Sekcji Penitencjarnych Sądów Okręgowych z przedstawicielami Służby Więziennej.

Aktualna sytuacja więziennictwa, realizacja ustawowych zadań oraz efekty programu „Praca dla więźniów” były głównymi tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 25-26 września br.

Zasady wydatkowania środków publicznych w kontekście ustawy modernizacyjnej to jeden z głównych tematów przewodnich odprawy instruktażowo - szkoleniowej głównych księgowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Ośrodek realizując swoje cele statutowe zatrudnia skazanych do różnych prac i w ten sposób prowadzi również ważne z punktu widzenia społecznego oddziaływania penitencjarne.

W dniach 21-23 czerwca br. odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Jednostki podległe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej