Miasto: Popowo-Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 41

Kod pocztowy: 07-203

Email: os_popowo@sw.gov.pl

Telefon: 22 782-73-00

Szkolenie rzeczników prasowych

19.05.2017
W dniach 15-18 maja 2017 roku odbyło się szkolenie rzeczników prasowych dyrektorów okręgowych i komendantów ośrodków szkolenia Służby Więziennej

Odprawa służb kwatermistrzowskich

13.04.2017
W dniach 10-13 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się odprawa służb kwatermistrzowskich. Organizatorem szkolenia było Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

06.03.2017
W dniach 01-03 marca 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Patryka Jakiego.

Aktualności

W dniach 15-18 maja 2017 roku odbyło się szkolenie rzeczników prasowych dyrektorów okręgowych i komendantów ośrodków szkolenia Służby Więziennej

Zapoznanie funkcjonariuszy z metodami przeciwdziałania zjawisku korupcji.

W dniach 10-13 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się odprawa służb kwatermistrzowskich. Organizatorem szkolenia było Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

W dniach 03-08 kwietnia 2017 roku w Ośrodku odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie rozliczeń osadzonych. Organizatorem szkolenia było Biuro Budżetu Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

W dniach 01-03 marca 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Patryka Jakiego.

W dniach 13-17 lutego 2017 roku odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa służb kadrowych. Organizatorem narady było Biuro Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Jednostki podległe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej