Miasto: Popowo-Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 41

Kod pocztowy: 07-203

Email: os_popowo@sw.gov.pl

Telefon: 22 782-73-00

Działalność statutowa ośrodka

21.07.2017
Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Do podstawowych zadań należy prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Odprawa kierownictwa Służby Więziennej

12.06.2017
W dniach 8-9 czerwca odbyła się odprawa Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Patryka Jakiego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego z kierownictwem Służby Więziennej.

Dzień Dziecka 2017

05.06.2017
03 czerwca br. odbył się Wielki Piknik Rodzinny „Ale Frajda” z okazji Dnia Dziecka.

Aktualności

Ośrodek realizując swoje cele statutowe zatrudnia skazanych do różnych prac i w ten sposób prowadzi również ważne z punktu widzenia społecznego oddziaływania penitencjarne.

Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Do podstawowych zadań należy prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

W dniach 21-23 czerwca br. odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dniach 8-9 czerwca odbyła się odprawa Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Patryka Jakiego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego z kierownictwem Służby Więziennej.

Dzień Dziecka 2017

05.06.2017

03 czerwca br. odbył się Wielki Piknik Rodzinny „Ale Frajda” z okazji Dnia Dziecka.

W dniach 15-18 maja 2017 roku odbyło się szkolenie rzeczników prasowych dyrektorów okręgowych i komendantów ośrodków szkolenia Służby Więziennej

Jednostki podległe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej