Miasto: Popowo-Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 41

Kod pocztowy: 07-203

Email: os_popowo@sw.gov.pl

Telefon: 22 782-73-00

Praca szansą na zmianę postaw

30.03.2018
Jak zwiększyć zatrudnienie osadzonych? Czy zatrudnienie ma wpływ na postawy skazanych? Jak układa się współpraca z podmiotami zewnętrznymi? O tym dyskutowano na naradzie instruktażowo- szkoleniowej specjalistów penitencjarnych.

Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

02.03.2018
W dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku, odbyła się roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej.

Szkolenie specjalistyczne kadry kierowniczej

26.02.2018
Diagnoza organizacji jako element właściwego zarządzania. Teoria i praktyka zarządzania zakładami karnymi i aresztami śledczymi.

Aktualności

Jak zwiększyć zatrudnienie osadzonych? Czy zatrudnienie ma wpływ na postawy skazanych? Jak układa się współpraca z podmiotami zewnętrznymi? O tym dyskutowano na naradzie instruktażowo- szkoleniowej specjalistów penitencjarnych.

W dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku, odbyła się roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej.

Diagnoza organizacji jako element właściwego zarządzania. Teoria i praktyka zarządzania zakładami karnymi i aresztami śledczymi.

APEL-poszukiwani dawcy szpiku

Jak funkcjonuje program „Praca dla więźniów”? Jakie są efekty gospodarcze, społeczne i resocjalizacyjne?

Jak zarządzać instytucją hierarchiczną? Jak motywować ludzi do pracy oraz reagować na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne? Teoria i praktyka zarządzania zakładami karnymi i aresztami śledczymi.

Jednostki podległe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej