Miasto: Wrocław

Ulica: Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (71) 327-26-01

Fax: (71) 327-26-70

Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

23.04.2018
O aktywizacji zawodowej więźniów, środkach karnych, instytucji warunkowego zwolnienia oraz optymalnych modelach współpracy rozmawiali w Karpaczu przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy naukowi oraz kuratorzy. Debata odbyła się 19-20...

Ratownik medyczny w służbach mundurowych

16.04.2018
12-13 kwietnia 2018r. w Karpaczu odbyła się konferencja pn. „Rola ratownika oraz ratownika medycznego w służbach mundurowych w dobie współczesnych zagrożeń”. Organizatorami wydarzenia była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Okręgowego Inspektoratu...

Obchody Zbrodni Katyńskiej

16.04.2018
Funkcjonariusze Dolnośląskiej Służby Więziennej oddali hołd poległym jeńcom Zbrodni Katyńskiej. W 78. rocznicę zamordowania polskich oficerów uroczystość wypełniła msza św. w Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu.

Aktualności

Już po raz dziewiąty wrocławscy studenci mieli okazję odkrywać tajemnice zbrodni i podróżować po meandrach psychiki przestępców w ramach projektu Dni Kryminalistyki. W tym roku wydarzenie skupiło się na  “bohaterach przestępstwa” - ofierze, sprawcy i organach ścigania.

4 grudnia 2017 roku dyrektor Aresztu Śledczego, ppłk Ewa Bober podpisała umowę z Katarzyną Adamczyk, Nadleśniczym Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Na mocy umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu areszt śledczy skierował do pracy skazanych.

Zakład Karny w Oleśnicy zorganizował szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” dotyczące problemu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

27 marca br. w Pałacu Karnickich w Warszawie zakończyły się dwudniowe warsztaty pn. "Więziennictwo polskie 100 lat bez państwa, 100 lat dla państwa”. Organizatorem wydarzenia był Niemiecki Instytut Historyczny oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

24 marca francuska ekipa filmowa realizowała na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zdjęcia do filmu dokumentalnego poświęconego więźniom akcji „Noc i mgła”

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają w kultywowaniu pamięci o Żołnierzach Podziemia Niepodległościowego zamordowanych w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej