Miasto: Wrocław

Ulica: Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (71) 327-26-01

Fax: (71) 327-26-70

O prawach człowieka w miejscach odosobnienia. V debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk wziął udział w debacie poświęconej roli Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw obywatelskich. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przedstawicielami Komisji Ekspertów KMP odbyło 17 stycznia br. w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu.

Wizyta Wojewody Dolnośląskiego

17 stycznia br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk spotkał się z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. Rozmowa w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu dotyczyła zatrudniania oraz aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności.

Europejski Fundusz Społeczny przekazał granty finansowe na szkolenia więźniów

Dolnośląska Służba Więzienna w tym roku obejmie wsparciem 192 beneficjentów w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Do końca 2020 roku więziennictwo planuje przeszkolić 2700 skazanych - to prawie 24% populacji więźniów na Dolnym Śląsku. 84,28% środków...

Aktualności

Wzrośnie zatrudnienie skazanych w sortowni listów Poczty Polskiej we Wrocławiu przy ul. Ibn Siny Avicenny. To efekt zawartego 13 stycznia br. aneksu do umowy o zatrudnieniu skazanych pomiędzy dyrektorem Zakładu Karnego w Strzelinie a dyrektorem Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego we Wrocławiu.

W związku z opublikowanym 9 stycznia br. w „Gazecie Wrocławskiej" artykułem Marcina Rybaka pt. "100 zł dla strażnika za seks z więźniarką" należy zauważyć, że wyłaniający się z niego obraz Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jest nieobiektywny i nie oddaje w pełni istoty sytuacji.

12 grudnia 2016 r. w siedzibie Sądu Rejonowego we Wrocławiu odbyło się inaugurujące spotkanie poświęcone funkcjonowaniu zespołu projektowego Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Dolnośląska Służba Więzienna w tym roku obejmie wsparciem 192 beneficjentów w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Do końca 2020 roku więziennictwo planuje przeszkolić 2700 skazanych - to prawie 24% populacji więźniów na Dolnym Śląsku. 84,28% środków finansowych na doskonalenie zawodowe dofinansuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Minister Zdrowia w uznaniu zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia uhonorował funkcjonariusza Zakładu Karnego z Kłodzka oraz Aresztu Śledczego z Lubania. Mjr Julian Leszczuk oraz mjr Janusz Jasiński odznaczeni prestiżową odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

Jak zostać mundurowym, co musi cechować więziennika i jakie trzeba mieć do tego predyspozycje - to niektóre z zagadnień poruszanych podczas spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami niesłyszącymi oraz słabosłyszącymi z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 we Wrocławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej