Miasto: Wrocław

Ulica: Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (71) 327-26-01

Fax: (71) 327-26-70

Malarska pasja-sposób na życie

13.02.2018
Jeszcze niedawno resocjalizował więźniów, dzisiaj jest studentem malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Emerytowany funkcjonariusz SW, mjr Janusz Myrna. - Malarstwo i rysunek towarzyszyły mi na każdym etapie życia - mówi o sobie.

Nowy budynek Służby Więziennej

02.02.2018
Nowe zadanie inwestycyjne w związku z wdrożeniem „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Za Murem-Szansą na Życie

01.02.2018
Jak skutecznie resocjalizować więźniów przekonali się mieszkańcy Dolnego Śląska podczas premiery spektaklu „Szansa na Życie” wg sztuki Dominika Żbikowskiego, którą mogli obejrzeć 31 stycznia br. na scenie teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Aktualności

Już od początku roku angażujemy się w szlachetną akcję Honorowego Oddawania Krwi. Zaangażowanie funkcjonariuszy jeleniogórskiego aresztu skupionych w Klubie Honorowych Dawców Krwi systematycznie przyczynia się do organizowania takich akcji na terenie Aresztu Śledczego.

Aktualna sytuacja więziennictwa na Dolnym Śląsku, optymalne kierunki resocjalizacji więźniów oraz ocena stanu bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych to główne tematy poruszone podczas narady służby penitencjarnej i ochronny, która odbyła się dzisiaj w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonał trzech zatrzymań osadzonych, którzy samowolnie oddalili się z miejsca pracy poza terenem zakładu karnego bądź nie powrócili z przepustki.

Jeszcze niedawno resocjalizował więźniów, dzisiaj jest studentem malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Emerytowany funkcjonariusz SW, mjr Janusz Myrna. - Malarstwo i rysunek towarzyszyły mi na każdym etapie życia - mówi o sobie.

Zakład Karny Nr 2 w we Wrocławiu wpisuje się w szeroko zakrojoną akcję szkolenia pracowników administracji państwowej.

Najlepsi funkcjonariusze więziennictwa pełnią służbę w jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej