Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Wiśniowa 50

Kod pocztowy: 02-520

Email: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Telefon: (22) 640-82-51 / (22) 848 62 68.

RAZEM z ZK Siedlce

20.03.2017
20 marca br. dyrektor siedleckiego więzienia mjr Marek Suwiński podpisał porozumienie z prezesem Stowarzyszenia RAZEM działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach.

Seminarium „Auschwitz – Historia – Edukacja obywatelska”

16.03.2017
15 marca 2017 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście adresowane do  funkcjonariuszy działu penitencjarnego jednostek podstawowych okręgu warszawskiego.

Komunikat personalny

16.03.2017
W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Aktualności

W Białobrzegach odbyła się ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem "spoKREWnieni służbą" pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W akcji udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej.

22 marca w Zakładzie Karnym w Siedlcach ruszyła kolejna edycja Projektu „Poczytaj mi…”

Edukacja na Pawiaku

21.03.2017

W ramach realizowanego programu pt. „Bliżej Historii” osadzeni z Zakładu Karnego w Warszawie – Białołęce cyklicznie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych poza terenem jednostki, zajęcia odbyły się w Muzeum Więzienia Pawiak.

W lipcu br. przypada 20 rocznica powstania Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana KOFOEDA w Siedlcach. Przez cały ten okres Zakład Karny w Siedlcach współpracuje ze Stowarzyszeniem w zakresie readaptacji społecznej więźniów.

W ramach Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi

Pokaz filmu "INKA"

20.03.2017

17 marca 2017 r. w świetlicy centralnej odbył się pokaz filmu „INKA” zorganizowany dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej