Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Wiśniowa 50

Kod pocztowy: 02-520

Email: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Telefon: (22) 640-82-51 / (22) 848 62 68.

,,Ocalić od Zapomnienia" w OZ Stawiszyn

18 stycznia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyła się konferencja naukowa i wystawa pt.: Ocalić od Zapomnienia. Oba wydarzenia honorowym patronatem objęła ppłk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

Promujemy zatrudnienie więźniów

13 stycznia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się Konferencja naukowa pt. „Resocjalizacja poprzez pracę”. Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat zatrudniania osób pozbawionych wolności wśród przedstawicieli samorządów, organów administracji publicznej i pracodawców.

Więźniowie się szkolą

W grudniu 2016r. w jednostkach mazowieckich zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla skazanych w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Aktualności

21 stycznia 2017 roku w  Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się coroczne spotkanie rodzinne dla osób pozbawionych wolności oraz ich najbliższych, zorganizowane przez wychowawcę ds.kulturalno-oświatowych siedleckiej jednostki.

"Poznaj i zrozum ryzyko" to wspólna kampania społeczna Policji i Służby WIęziennej, której zadaniem jest zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym zachowaniem za kierownicą. Skierowana jest zwłaszcza do początkujących i przyszłych kierowców.

19 stycznia br. Dyrektor siedleckiego zakładu karnego mjr Marek Suwiński podpisał porozumienie z Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 3 w Siedlcach.

14 stycznia 2017 roku, na zaproszenie administracji Zakładu Karnego w Siedlcach, po raz pierwszy bramę więzienną przekroczyli muzycy grający w rockowo-jazzowym zespole KA1.

Na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się lekcja edukacyjna dla uczniów II klasy o profilu policyjnym Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

"Więzienne Gierki" pod taką nazwą 07 grudnia 2016 roku, w świetlicy Zakładu Karnego w Siedlcach odbył się turniej gier planszowych, podczas którego w szranki sportowej rywalizacji stanęli wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, kontra skazani z ZK Siedlce.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej