Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 80

Fax: 17 852 03 61

Słuzba Więzienna wspiera Szlachetną Paczkę i Kresowego Mikołaja

Grudzień jest szczególnym okresem kiedy podejmujemy działania pomocowe dla osób potrzebujących aby stworzyć namiastkę świąt wszędzie tam, gdzie z uwagi na przeszkody społeczne i materialne, wartości świąteczne pozostają w sferze marzeń.

Wigilia Służb Mundurowych

Od jedenastu lat, przedstawiciele Służb Mundurowych z Podkarpacia przybywają do siedziby 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, by złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Więcej w sercu – rzecz o symbolach narodowych

Służba Więzienna na Podkarpaciu i Rzeszowski Oddział IPN rozpoczęły wspólny program edukacyjny poświęcony symbolom narodowym i znakom patriotycznym.

Aktualności

Przygotowanie do życia w społeczeństwie po odbyciu kary to jeden z podstawowych celów, jaki realizuje Służba Więzienna w procesie resocjalizacji. Nieodzownym elementem tego przygotowania jest wyposażenie osadzonych w kompetencje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy po odbyciu kary.

"Mamo, Tato naucz się Mnie kochać" to program realizowany w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Równowaga. Projekt ten skierowany jest do rodziców, którzy chcą świadomie i bez przemocy wychowywać swoje dzieci.

W Zakładzie Karnym w Dębicy realizowany jest program przygotowujący skazanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi "Opiekun osoby niepełnosprawnej".

Żywe Muzeum

01.12.2016

W związku z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przeprowadziło projekt edukacyjny „Żywe Muzeum”.

Wczoraj – 24 listopada, w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się konferencja poświęcona perspektywom współpracy Służby Więziennej z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami zatrudniającymi osadzonych na Podkarpaciu. Spotkanie było poświęcone m.in. możliwościom, jakie stwarza system szkoleń zawodowych w ramach Programu Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój

Dzień 11 listopada to rocznica szczególnie bliska sercu każdego Polaka. To właśnie tego dnia 1918 roku Rada Regencyjna stanowiąca dotychczas najwyższą, chociaż tymczasową władzę w Królestwie Polskim, przekazała Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy wojskowej w państwie. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej