Miasto: Poznań

Ulica: ul. Młyńska 1

Kod pocztowy: 61-729

Email: oisw_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 259

Fax: 61 85 68 253

Panie strzelały z okazji „Dnia Kobiet”

10.03.2017
Tradycyjnie w Poznaniu, kobiety - żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych uczciły swoje święto na strzelnicy

Z poznańskiego inspektoratu do COSSW w Kaliszu

07.03.2017
Ppłk Ryszard Czapracki – dotychczasowy zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Aktualności

Zmarł mjr w st. spocz. Ireneusz Flieger – emerytowany specjalista poznańskiego inspektoratu Służby Więziennej

Trener liderów Klubu Pracy – mł. chor. Marek Dublański przeszkolił w Krzywańcu 20 funkcjonariuszy, wychowawców działu penitencjarnego

12 grup teatralnych od 24 do 28.04. w stolicy Wielkopolski weźmie udział w czwartej edycji konkursu twórczości teatralnej

Szkolenie dla dyrektorów i rzeczników prasowych w poznańskim inspektoracie

Współpraca poznańskiego inspektoratu z WSUS

Z dniem 1 marca 2017 r. powołano nowych zastępców dyrektora w dwóch jednostkach poznańskiego okręgu

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej