Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 2

Kod pocztowy: 45-033

Email: oisw_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 453 97 61

Fax: 77 454 44 39

Resocjalizacja przez pomaganie (video)

23.05.2017
Kadra Zakładu Karnego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracuje z Parafią św. Michała Archanioła w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy wszystkim potrzebującym, zarówno parafianom,...

Umiejętności psa specjalnego w Służbie Więziennej

15.05.2017
Na zaproszenie Koła Naukowego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie uczestniczyli w otwartym wykładzie na temat roli psa specjalnego w Służbie Więziennej.

Służba zdrowia po więziennej stronie muru (video)

12.05.2017
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, który przypada 12 maja jest okazją do przypomnienia, że za murami opolskich więzień również pracuje personel medyczny.

Aktualności

Pomoc dla Hospicjum

22.05.2017

"I zostanę z Tobą, aż do wieczora i potem też …". Zakład Karny w Nysie kolejny już raz aktywnie włączył się w akcję charytatywną "Pola Nadziei". Celem przedsięwzięcia jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie osób pozbawionych wolności na potrzeby cierpiących.

11 maja br. po raz kolejny funkcjonariusze z nyskiego zakładu karnego, członkowie działającego w jednostce Klubu Honorowych Dawców Krwi "Osocze", wsparli władze Politechniki Opolskiej podczas Zawodów Sportowych dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Opolu mjr. Arturem Malczykiem uczestniczyli 8 maja br. w wojewódzkich obchodach zakończenia II wojny światowej.

Czas matur

05.05.2017

Zakład Karny w Nysie jest jedyną jednostką penitencjarną na Opolszczyźnie, gdzie Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 15 skazanych.

Delegacja okręgu opolskiego, której przewodniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, wzięła udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2 maja 2017 r. delegacja funkcjonariuszy, której przewodniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, wzięła udział w wojewódzkich obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej