Miasto: Olsztyn

Ulica: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Kod pocztowy: 10-575

Email: oisw_olsztyn@sw.gov.pl

Telefon: 89 524 87 02

Fax: 89 541 25 82

Stopnie i odznaczenia z okazji święta Służby Więziennej

23.02.2017
22 lutego br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyło się uroczyste nadanie stopni i odznaczeń funkcjonariuszom OISW w Olsztynie oraz wyróżnionym spoza służby.

Nowi dyrektorzy w okręgu olsztyńskim

15.02.2017
15 lutego 2017 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej powołano trzech nowych dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu olsztyńskiego.

Zmiana na stanowisku Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie

10.02.2017
10 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. Uroczystość przekazania Urzędu odbyła się w dawnej sali sesyjnej Olsztyńskiego Ratusza.

Aktualności

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie radzono o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i Systemie Dozoru Elektronicznego.

Swoistą tradycją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie stały się przedświąteczne prywatne zbiórki pieniężne i rzeczowe dla najbardziej potrzebujących. Co roku wybieramy innych wymagających pomocy.

To już po raz piąty reprezentanci wszystkich służb mundurowych Warmii i Mazur wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, tym razem w Ośrodku Caritasu w Rybakach.

6 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się debata z udziałem Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

3 grudnia br., w ramach szerzenia idei Festiwalu IFF „Prison Movie” odbyły się kolejne pokazy filmów o tematyce penitencjarnej dla społeczności akademickiej.

Służba Więzienna przystąpiła do realizacji projektu systemowego 2.7 POWER 2014-2020 Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej