Miasto: Łódź

Ulica: ul. Smutna 21

Kod pocztowy: 91-729

Email: oisw_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 00 20

Fax: 42 675 00 02

O mediacji za więziennym murem i nie tylko

17.10.2017
W ramach Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji na terenie jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi odbyły się spotkania popularyzujące tematykę mediacji

Drugi etap wdrażania „Motywatora” w ZK w Łowiczu

09.10.2017
Zakład Karny w Łowiczu jest jednym z kilkunastu w skali kraju, w którym wdrożony jest pilotażowy program "Motywator" adoptowany do polskich warunków z Norwegi. Pierwsi przedstawiciele kadry penitencjarnej łowickiej jednostki wiosną br. przeszli właściwe szkolenie...

Ćwiczenia specjalistyczne „Lotnik 2017”

06.10.2017
Na terenie ścisłym Zakładu Karnego w Garbalinie przeprowadzone zostały specjalistyczne ćwiczenia z zakresu realizacji zadań obronnych pn. „Organizacja akcji ratowniczej na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w sytuacji potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia...

Aktualności

Dzień 10 października 2017 roku w piotrkowskiej jednostce penitencjarnej był wyjątkowy

Kolejne miejsca pracy dla osadzonych to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Firmą AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania i docelowego zatrudniania osadzonych. Współpraca ma przebiegać tak, aby praca sprzyjała jak najefektywniej oczekiwanemu procesowi resocjalizacji. Umowa podpisana została w dniu 2 października br....

Honorowa zbiórka krwi

Jak co roku łódzka Służba Więzienna uczestniczyła w Akcji Sprzątania Świata

Łódzka Służba Więzienna rozszerza współpracę z Pocztą Polską

W dniu 09.09.2017 administracja OZ Golesze wraz z fundacją Alternatywa zorganizowała dla skazanych i ich rodzin dzień edukacyjno-korekcyjny

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej