Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

Kod pocztowy: 85-128

Email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Telefon: (52) 585-52-52

Fax: (52) 582-97-27

Rok dobrej pracy z PO WERem

11.12.2017
W grudniu zakończyły się ostatnie z 54 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zaplanowanych do realizacji na 2017 rok w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Porozumienia o współpracy z zakładami poprawczymi

07.12.2017
Działania podjęte przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wpisują się w ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy".

III Konferencja naukowa „Vivere Sine Alcohol”

06.12.2017
Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu po raz trzeci zorganizował Konferencję Naukową „VIVERE SINE ALCOHOL”.

Aktualności

5 grudnia 2017 r. w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy rozpoczęły się uroczyste obchody 150. Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

01.12.2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej zakończyło się szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej SW z zakresu zarządzania.

Jubileuszowe Seminarium pt: „Skazana – uczennica: rozważania w 60-lecie powstania szkoły dla kobiet przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu” odbyło się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br.

24 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość nadania sztandarów Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Aresztowi Śledczemu w Bydgoszczy, połączona z wręczeniem odznaczeń resortowych i awansów.

22 listopada 2017 r. w sali odpraw Zakładu Karnego w Potulicach odbyła się konferencja rozpoczynająca kampanie społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną trudnych petentów” w której wzięło udział kilkadziesiąt zaproszonych gości z 29 instytucji i urzędów.

17 listopada 2017 roku w trakcie uroczystej zbiórki z okazji Święta Niepodległości w Zakładzie Karnym w Potulicach wręczono wyróżnienia Koła Terenowego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa w Potulicach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej