Miasto: Białystok

Ulica: ul. Hetmańska 89

Kod pocztowy: 15-727

Email: oisw_bialystok@sw.gov.pl

Telefon: 85 662 85 01 / 85 651 65 43

"Inka" wraca do domu

12.06.2017
Podlaska Służba Więzienna brała w niedzielę udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny ps. "Inka". Podczas uroczystości obecne były władze rządowe, duchowne, samorządowcy, służby mundurowe oraz liczni goście z całego kraju.

Hala produkcyjna

05.06.2017
W dniu 2 czerwca 2017 roku w Zakładzie Karnym została zawarta umowa przedwstępna dotycząca współpracy w procesie zatrudnienia osadzonych w pomieszczeniach hali wybudowanej na terenie naszego zakładu.

Podlaska Służba Więzienna podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

04.05.2017
Od wielu lat święta państwowe obchodzone są z udziałem naszych funkcjonariuszy. Warty honorowe, poczty sztandarowe, kompanie reprezentacyjne podlaskiej Służby Więziennej to nieodłączny element organizowanych uroczystości różnego szczebla. 3 maja wspólnie świętowaliśmy w Łomży...

Aktualności

9 czerwca w sali bankietowej Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Czerwonym Borze odbyła się uroczystość z okazji 16 lecia istnienia Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele władz Łomży i Zambrowa, duchowieństwa oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbyły się VII Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkówki Plażowej 2017.

W dniach 3 – 10 czerwca 2017 roku odbywa się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, pod hasłem „CZYTANIE ZBLIŻA”.

2-go czerwca funkcjonariusze z białostockiego aresztu śledczego oraz zakładu karnego, brali udział w festynie rodzinnym organizowanym przez jedną ze szkół podstawowych. Oprócz zabawy, celem organizatorów było propagowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

Bez barier

01.06.2017

W Areszcie Śledczym w Suwałkach odbyła się kolejna edycja szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie właściwego postępowania z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, słuchowo i wzrokowo. Szkolenie przeprowadziła pani Teresa Waraksa - kierownik działu medyczno – rehabilitacyjnego z Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy kadry w zakresie szeroko rozumianej niepełnosprawności.

Podlaski Urząd Wojewódzki był wczoraj areną wymiany myśli, poglądów oraz rozważań teoretyków i praktyków na temat złożoności procesu readaptacji społecznej skazanych. Służba Więzienna była jednym z głównych organizatorów tego przedsięwzięcia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej