Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 2

Kod pocztowy: 45-033

Email: oisw_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 453 97 61

Fax: 77 454 44 39

Przyjęcie kierunków działania w najbliższych latach

23.03.2017
22 marca br. odbyło się posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

Udaremniona próba przemytu marihuany (video)

22.03.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu uniemożliwili przemyt substancji niedozwolonej, którą próbowała wnieść kobieta udająca się na widzenie ze skazanym.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia skazanych

17.03.2017
W 2017 roku w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu zaplanowano przeprowadzenie 48 cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych, dzięki którym przeszkolonych zostanie 576 skazanych, w tym 12 kobiet.

Aktualności

14 marca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Prudniku na zaproszenie prudnickich policjantów dołączyli do akcji „SpoKREWnieni służbą” oddając hołd Żołnierzom Wyklętym i pomagając potrzebującym.

10 marca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

W szeregach Służby Więziennej okręgu opolskiego służbę pełni 220 funkcjonariuszek. W zakładach karnych, aresztach śledczych i okręgowym inspektoracie pracuje 61 kobiet pracowników cywilnych. Każdego dnia łączą odpowiedzialną pracę w naszej formacji z życiem prywatnym, mając świadomość, że zdecydowały się na wykonywanie jej w szczególnym miejscu.

1 marca 2017 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu.

Delegacja okręgu opolskiego Służby Więziennej w składzie: por. Maciej Solecki oraz ppor. Jakub Graczyk uczestniczyła 1 marca br. w opolskich obchodach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych.

Od 26 lutego do 1 marca br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich materiał filmowy do planowanego serialu dokumentalnego o więzieniach świata realizowała holenderska telewizja RTL 5.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej