Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 2

Kod pocztowy: 45-033

Email: oisw_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 453 97 61

Fax: 77 454 44 39

Sprawowanie posługi duszpasterskiej w więzieniu (video)

18.04.2017
W jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego posługę duszpasterską pełni etatowo 6 kapelanów więziennych Kościoła Rzymskokatolickiego. W pozostałych więzieniach księża sprawują posługę na podstawie podpisanych porozumień. O roli kapelana, nie tylko w czasie świątecznym, opowiadają...

Efekty realizacji programu "Praca dla więźniów" w okręgu opolskim

12.04.2017
12 kwietnia br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyła się konferencja prasowa podsumowująca rok obowiązywania programu "Praca dla więźniów" w okręgu opolskim. Dzięki działaniom podjętym przez Służbę Więzienną obecnie pracuje ponad 45% wszystkich...

Funkcjonariusze Służby Więziennej szkolą dzieci z zakresu pierwszej pomocy

11.04.2017
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna dlatego też istotne jest to, aby już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. W tym duchu i z takim nastawieniem funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udali się...

Aktualności

10 kwietnia br. delegacja funkcjonariuszy, której przewodniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, wzięła udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.

W dniach 7-9 kwietnia br. na Górze Św. Anny odbyły się 11 Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Do udziału w warsztatach ponownie zaproszono przedstawicieli Służby Więziennej.

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Wielkanocnych wykonały własnoręcznie kartki świąteczne, które przekazane zostały na  na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Kartki te, jak co roku, zostaną rozesłane wszystkim sponsorom i instytucjom wspierającym Fundację. Wykonały także z włóczki kolorowe maskotki, które zostaną przekazane dzieciom podczas wizyt...

4 kwietnia br. w Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba spotkał się z Prezesem Opolskiej Izby Rzemieślniczej Tadeuszem Staruchem. Tematem rozmowy była możliwość zatrudnienia skazanych w firmach zrzeszonych w Opolskiej Izbie Rzemieślniczej.

29 marca br. w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyła się wizyta studyjna połączona z odprawą służbową dla penitencjarnej kadry psychologicznej, na co dzień realizującej obowiązki w jednostkach podstawowych funkcjonujących w strukturze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej