Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski SW rozpoczęte

W dniu 17 stycznia 2017 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa 135 funkcjonariuszy.

Inauguracja szkolenia zawodowego w COSSW w Kaliszu

W dniu 10 stycznia 2017 r., zainaugurowano szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej, realizowane wg nowego modelu kształcenia zawodowego, testowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Doskonalenie zawodowe kompanii honorowej Służby Więziennej

Na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, programu doskonalenia zawodowego, w COSSW w Kaliszu, rozpoczęły się zajęcia z zakresu musztry ceremonialnej.

Aktualności

W dniu 17 stycznia 2017 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa 135 funkcjonariuszy.

W dniu 10 stycznia 2017 r., zainaugurowano szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej, realizowane wg nowego modelu kształcenia zawodowego, testowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, programu doskonalenia zawodowego, w COSSW w Kaliszu, rozpoczęły się zajęcia z zakresu musztry ceremonialnej.

W 98. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, oddali hołd poległym powstańcom.

Zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej dla specjalizacji ochronnej, kwatermistrzowskiej, finansowej i służby zdrowia.

Funkcjonariusze z COSSW w Kaliszu włączają się do akcji od 2012 r.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Serwis Służby Więziennej

Serwis Służby Więziennej