Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Goleniowie uczestniczyli w powiatowych obchodach "Dnia Rodzicielstwa Zastępczego".

Areszt Śledczy w Szczecinie uczestniczy w kampanii społecznej „Bezpieczni od początku”. Informacje o dobrych praktykach wynikających z udziału w tej kampanii Andrzej Podgórski inspektor do spraw BHP w szczecińskiej jednostce, przedstawił w czasie międzynarodowej konferencji w Szwecji.

Wspólne zabawy z rodzicami, pełne radości i humoru. Tak przebiegł Dzień Dziecka w szczecińskim areszcie.

W dniu 10.06.2017r. w Parku Kasprowicza w Szczecinie odbyła się, już po raz kolejny, sztafeta firmowa NCDC. W tym wydarzeniu Służbę Więzienną reprezentowała drużyna Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Kapelani rozpoczynający posługę w jednostkach penitencjarnych, z reguły nie mają wiedzy na temat specyfiki miejsca do którego w ramach posługi zostają skierowani.

Program sprzyjający readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej