Służba Więzienna rozpoczyna testowanie nowych kamer nasobnych montowanych do munduru, które maja zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy.

Polskie inspiracje

09.08.2017

W najnowszym wydaniu „Forum Penitencjarnego” wywiad z Niną Champion, dyrektor ds. polityki edukacyjnej w brytyjskiej organizacji pozarządowej Prisoners Education Trust (PET) i członkini European Prison Education Association (EPEA).

Zakład Karny we Włodawie po raz czternasty przygotował ogólnopolskie zawody w pływaniu o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

W całej Polsce blisko 16 000 funkcjonariuszy działu ochrony pełni służbę ochraniając zakłady karne i areszty śledcze. Zapewniają bezpieczeństwo oraz realizują porządek wewnętrzny. Na co dzień pracując w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, muszą wykazywać się szczególną odpornością na stres.

Funkcjonujący w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddział terapeutyczny, przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych, jest największym pod względem pojemności oddziałem o tej specyfice w polskich jednostkach penitencjarnych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej