– Zaniedbany obszar aktywności państwa, jakim była Służba Więzienna, to już przeszłość i wzorem innych formacji mundurowych przekształci się ona w nowoczesną i jeszcze bardziej sprawną organizację – zapewnia Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki w rozmowie z Anetą Łupińską w najnowszym wydaniu „Forum Penitencjarnego”. Mówi też o programie modernizacji więziennictwa, wysokim budżecie na poprawę warunków pełnienia służby, podwyżkach wynagrodzeń...

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła podsumowali współpracę w 2016 roku.

15 grudnia 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, z udziałem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, odbyła się uroczysta promocja, kończąca szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej o specjalności ochronnej.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęły wspólny program edukacyjny poświęcony symbolom narodowym i znakom patriotycznym. Program adresowany jest do skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu rzeszowskiego.

Trzech osadzonych pracujących poza terenem zakładu karnego uratowało kobietę z pożaru. Takie działania dowodzą skuteczności prowadzonych przez Służbę Więzienną oddziaływań.

Walka z dopalaczami

09.12.2016

Jak skutecznie walczyć z dopalaczami? Jakie działania podejmować w tym zakresie? I jak służby państwowe powinny współdziałać ze sobą w zwalczaniu tego problemu? To tylko kilka z licznych pytań, na które musieli odpowiedzieć sobie uczestnicy konferencji eksperckiej pn. Poprawa skuteczności w zakresie ograniczenia podaży środków zastępczych, która odbyła się 6-7 grudnia br.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej