25 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w  Tarnowie Mościcach podpisał porozumienie w sprawie organizacji Kampanii Społecznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pomimo bardzo niesprzyjających warunków, w sobotę 23 września odbyły się III Mistrzostwa Okręgu Katowickiego w biegach przełajowych.

Funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach (ZK Wojkowice) udzielił pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym.

Skuteczna diagnoza

22.09.2017

Poznanie osobowości więźniów, przyczyn wejścia przez nich w konflikt z prawem oraz zasobów, które mogą stanowić punkt zaczepienia dla oddziaływań resocjalizacyjnych - to tylko niektóre z zadań, jakie ma na celu przeprowadzenie skutecznej diagnozy psychologicznej. W 2016 roku w więziennych Ośrodkach Diagnostycznych w całej Polsce, sporządzono ponad 1500 indywidualnych diagnoz oraz orzeczeń psychologiczno – penitencjarnych.

23 września 2017r. w ramach VIII Grand Prix Mysłowic, odbędą się III Mistrzostwa Służby Więziennej Okręgu Katowickiego w Biegach Przełajowych. W trakcie zawodów zostanie przeprowadzona klasyfikacja funkcjonariuszy SW, pracowników cywilnych i emerytów Służby Więziennej.

W dniu 15 września 2017 r. odbyły się IV Mistrzostwa Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Marszobiegu Terenowym.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej