7 grudnia 2017 r. płk Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku dokonali uroczystego otwarcia nowoczesnego stanowiska dowodzenia. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Głównym wykonawcą inwestycji była Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica.

Kobieta w izolacji

05.12.2017

O problemach kobiet przebywających w izolacji. O ich nauczaniu i kształceniu oraz możliwościach powrotu do społeczeństwa, dyskutowali teoretycy i praktycy, podczas X Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego z cyklu „Kobieta w izolacji” zorganizowanego przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.

Podsumowanie dwustronnej współpracy z norweskim partnerem oraz określenie perspektyw na przyszłość - to główne tematy poruszane podczas konferencji zamykającej Program PL17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

W Warszawie odbyła się „Konferencja Mentoringu Super M: Mentoring. Mentor. Mentee.”, na której spotkali się najwyższej klasy specjaliści mentoringu w Polsce i na świecie, a także przedstawiciele Służby Więziennej.

13-16 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Centralny Zarząd Służby Więziennej przy współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS zorganizował międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód - Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction...

Akcja charytatywna „Dar serca” zainicjowana przez mł. chor. Cezarego Sierzputowskiego z Zakładu Karnego w Czarnem dotarła do Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej