Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie upamiętnił byłego naczelnika fordońskiej jednostki, Nadkomisarza Straży Więziennej, Kapitana Wojska Polskiego – Stanisława Rymkiewicza, który zginął w Katyniu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu łódzkiego uczestniczyli w szkoleniu, które prowadził oficer rezerwy Wojska Polskiego mjr Arkadiusz Kups - twórca systemu Combat56.

Teatr w Kaliszu

14.04.2017

Zajęcia artystyczne, w tym teatralne ze skazanymi, stanowią pewnego rodzaju arteterapię. Ideą takich zajęć jest kształtowanie u skazanych umiejętności, które mogą oni w pozytywny sposób wykorzystać po opuszczeniu zakładu karnego. Zajęcia bazują na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) oraz terapii. Jak można wykorzystać teatr w resocjalizacji przekonali się wychowawcy będący słuchaczami Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Włodzimierz Paszkowski oraz poczet sztandarowy Służby Więziennej wzięli udział w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Uroczysta msza święta oraz otwarcie pamiątkowej wystawy miały miejsce 12 kwietnia br. w Muzeum Katyńskim w Warszawie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z największych hal produkcyjnych tworzonych w ramach programu „Praca dla więźniów” na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie.

PPO PP w Strzelcach Opolskich jest największym, uznanym producentem obuwia bezpiecznego w Polsce. Przoduje w rankingu przywięziennych zakładów pracy, zatrudniając ponad 300 skazanych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej