16-20 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się doroczne szkolenie kapelanów więziennych.

14 października 2016 r. odbyło się jubileuszowe X Seminarium Warszawskie „Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwanie polskiego systemu penitencjarnego”, które wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowała Służba Więzienna.

POWOŁANIE -16

16.10.2016

16 października 2016 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zakończyło się specjalistyczne ćwiczenie pod kryptonimem „POWOŁANIE–16”, dla największej ilości osób posiadających nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w Służbie Więziennej.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do złożenia życzeń nauczycielom i pracownikom oświaty oraz podziękowania im za dotychczasową pracę i zaangażowanie, z jakim realizują zadania edukacyjne na rzecz osób pozbawionych wolności.

11 października 2016 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V kadencji (2016-2020). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Przewodniczący Rady Głównej, wręczył akty powołania do Rady dr hab. Sławomirowi Przybylińskiemu prof. UWM oraz Radosławowi Petermanowi Przedstawicielowi Ministra Obrony Narodowej.

Naradzie, która odbyła się w dniach 12-14 października 2016 r. przewodniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosław Przybylski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący wydziałów i sekcji penitencjarnych sądów okręgowych oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej