13 stycznia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się Konferencja naukowa pt. „Resocjalizacja poprzez pracę”. Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat zatrudniania osób pozbawionych wolności wśród przedstawicieli samorządów, organów administracji publicznej i pracodawców.

Wolny od hazardu

12.01.2017

Hazard kojarzy się najczęściej z kasynem i ruletką, ale może się też zacząć zupełnie niewinnie. Działają tu te same mechanizmy uzależnienia, co w alkoholizmie czy narkomanii.

Sekretariat Narodów Zjednoczonych ogłosił nabór dla oficerów Służby Więziennej do Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS).

W Wigilię prawosławnych świąt Bożego Narodzenia (06.01) zmarł ksiądz Mitrat Mikołaj Lenczewski – Naczelny Prawosławny Kapelan Więziennictwa.

Służba Więzienna w 2016r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014- 2020. W ubiegłym roku odbyło się 257 cykli szkoleń, którymi objęto 2 926 osób. W roku 2017 zaplanowano 922 szkolenia i udział w nich 11 064 skazanych.

Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej