Ponad 40 funkcjonariuszy z Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Poznania, Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego, ćwiczyło umiejętności taktyczne na strzelnicy w Bieżycach koło Gubina.

Personel pielęgniarski stanowi w strukturach Służby Więziennej jedną z licznych grup zawodowych. Wykonuje pracę szczególną, niezwykle odpowiedzialną i wymagającą wyjątkowych predyspozycji. 12 maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje święto.

XV Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkowej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Służba Więzienna skierowała do pracy przy budowie przedszkola w Rakowiskach sześciu skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zatrudnienie osadzonych to efekt Programu „Praca dla więźniów”.

W trakcie powrotu z zawodów pożarniczych funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce udzielili pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym.

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest prowadzenie szeroko rozumianych oddziaływań resocjalizacyjnych. Codziennie funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej podejmują w stosunku do osadzonych szereg działań o charakterze wychowawczym i terapeutycznym, które mają na celu zmianę ich postaw.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej