W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule "Agnieszka. Śmierć monitorowana." zostało przesłane do redakcji Onet.pl sprostowanie z jednoczesnym żądaniem usunięcia artykułu ze strony internetowej. W przeciwnym razie Służba Więzienna podejmie kroki prawne.

29 września br. Areszt Śledczy w Hajnówce obchodził 30. rocznicę swojego istnienia. W trakcie obchodów jubileuszu miało miejsce uroczyste nadanie sztandaru jednostce oraz ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Naradzie, która odbyła się w dniach 26-28 września 2017 r. przewodniczyli Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Mirosław Przybylski oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MS, przewodniczący wydziałów i sekcji penitencjarnych sądów okręgowych oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.

Konferencja EPTA

27.09.2017

W dniach 20-21 września 2017 r., w Muntelier-Lőwenberg w Szwajcarii, odbyła się międzynarodowa konferencja European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), którą organizowała szwajcarska służba penitencjarna – tegoroczny prezydent EPTA.

Aktualna sytuacja więziennictwa. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, jak również realizacja programu „Praca dla więźniów”, to podstawowe tematy poruszane podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej.

26 września 2017 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z okazji Dnia Pamięci Anny Walentynowicz odbyło się uroczyste przekazanie przez Janusza Walentynowicza pamiątek po swojej matce.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej