Kiedy na Łotwie powstawał nowoczesny pawilon o pojemności 200 miejsc, będący częścią Zakładu Karnego w Olaine, zaproszono funkcjonariuszy Służby Więziennej z Polski, żeby pomogli wprowadzić tam model terapii stosowany w naszych oddziałach terapii uzależnień.

Konferencja naukowa

08.11.2016

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Karol Kiczka zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej pn." Zatrudnienie skazanych. W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania instytucji izolacyjnych", która odbędzie się 25 listopada br. w budynku D Uniwersytetu Wrocławskiego.

Władze Miasta Dębica podjęły decyzję o uhonorowaniu Zakładu Karnego w Dębicy odznaką „Zasłużony dla Miasta Dębica”. Uchwałę o nadaniu Zakładowi Karnemu w Dębicy odznaczenia podjęto jednomyślnie w dniu 4 października na XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy. Odznaczenie to jest przyznawane osobom oraz instytucjom, które w znaczący sposób wpłynęły na wszechstronny rozwój Miasta. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się 11...

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie wywalczył III miejsce na etapie krajowym w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk, organizowanym w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, za opracowanie programu promocji zdrowia „W służbie – w formie", realizowanego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie.

„Żywię przekonanie, że to nowoczesne i funkcjonalne miejsce będzie gwarantowało bezpieczne warunki służby funkcjonariuszom, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych, a jednocześnie pozwoli czuć się bezpiecznie mieszkańcom tego regionu” – powiedział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Andrzej Baliński podczas otwarcia Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Wojkowicach (OZ Ciągowice).

6 listopada br. w ramach Roku Miłosierdzia - Jubileusz Więźniów odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Więziennego na Jasną Górę.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej