Z dniem 1 grudnia 2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Naczelnego Kapelana Więziennictwa. Księdza prałata dr. Pawła Wojtasa zastąpił ks. Adam Jabłoński.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dbałości o zdrowie oraz promowania zachowań prozdrowotnych płk prof. Leszek Markuszewski założył dwa lata temu Sekcję Promocji Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Penitencjarnym. W związku z tym zorganizowano cykl kursów szkoleniowych dla „Terenowych Promotorów Zdrowia”. Na Przewodniczącego Zarządu Sekcji Promocji Zdrowia został wybrany płk prof. Leszek Markuszewski.

Wychowawca ds. sportu z Zakładu Karnego w Barczewie por. Tomasz Szewczak po raz kolejny w swojej karierze stanął na podium Mistrzostw Świata w Ju-Jitsu.

Krajowe bariery formalno-prawne w pracy więźniów, zatrudnienie w świetle standardów międzynarodowych oraz ekonomiczne korzyści rządowego programu "Praca Więźniów" stanowiły główną tematykę konferencji naukowej, która odbyła się 25 listopada br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

16-18 listopada br., w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej odbyło się szkolenie kadry zarządzającej wybranych jednostek penitencjarnych: dyrektorzy, kierownicy penitencjarni oraz specjaliści penitencjarni z poszczególnych OISW mające na celu zapoznanie uczestników z wdrażaniem nowego programu Motywator.

21 listopada br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki odwiedził Zakład Karny we Włocławku. Sekretarzowi Stanu towarzyszyli poseł RP Joanna Borowiak oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Jacek Gościak.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej