24-25 stycznia br. odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patrykiem Jakim. W trakcie spotkania podsumowano dwuletnią realizację, unikatowego na skalę europejską, programu „Praca dla więźniów” oraz przedstawiono plany w tym zakresie na kolejne lata.

Trwa kampania Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Funkcjonariusze Służby Więziennej ochraniają gmachy Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej. Są profesjonalistami, budzą zaufanie i respekt.

Zwiększenie środków przekazywanych z pensji skazanych na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ponad 2,5 mln zł oszczędności dla samorządów. 1,2 mln zł uzyskanych potrąceń alimentacyjnych. To pozytywne efekty funkcjonowania programu „Praca dla więźniów” w Polsce na przykładzie okręgu opolskiego.

Policjanci CBŚP wspólnie z Biurem Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której terenem działania był Zakład Karny. Członkowie tej grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu narkotyków na terenie zakładu. W sprawie występuje 17 podejrzanych, w tym 2 funkcjonariuszy i 14 osadzonych.

9 stycznia 2018 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa funkcjonariuszy, licząca sto czterdzieści jeden osób.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej