– Minister Sprawiedliwości powierzył mi dwa zadania: resocjalizację osób pozbawionych wolności przez zapewnienie im zatrudnienia oraz wynik ekonomiczny – mówi Marek Romaszkiewicz, dyrektor Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” w najnowszym wydaniu „Forum Penitencjarnego” w rozmowie z Anetą Łupińską „Liczy się biznes i miejsca pracy”. A także o nowoczesnym zarządzaniu kantynami, różnorodności form prowadzonych działalności i planach biznesowych.

14 października 2017 r. odbyła się 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. W pielgrzymce uczestniczyli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy jednostek, funkcjonariusze,...

Aktualnie w szkołach funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce pracuje prawie 300 nauczycieli, którzy kształcą prawie 3000 osadzonych, na wszystkich poziomach nauczania z wyjątkiem studiów wyższych. W strukturze polskiego więziennictwa funkcjonuje 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, które dysponują 156 oddziałami szkolnymi.

11 października br. po raz czwarty odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną”, organizowanego przez Zakład Karny w Wołowie.

5 października 2017 r. odbyła się wspólna konferencja Służby Więziennej i Poczty Polskiej poświęcona zatrudnieniu osadzonych.

W dniu 6 października 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej