3 czerwca br., po raz piąty, ogrody Kancelarii Premiera zostały otwarte dla dzieci. Służba Więzienna przygotowała na ten dzień pokaz psów służbowych, grupy interwencyjnej Służby Więziennej oraz wiele innych atrakcji.

O możliwościach i ograniczeniach techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych mówiono w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w konferencji odbywającej się w dniach 30-31 maja 2017 roku. Konferencję zorganizowała Służba Więzienna którą wspólnie ze specjalistycznym wydawnictwem Euro-Media.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Mobilnym Centrum Doświadczania Bezpieczeństwa przygotował film edukacyjno-profilaktyczny „Bądź świadomy” w ramach projektu „Świadomy Kierowca”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez uświadamianie społeczeństwu różnego rodzaju ryzyka w ruchu drogowym oraz konsekwencji złych decyzji.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się dwustopniowe Szkolenie dla pracowników ochrony zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Pierwsza część szkolenia odbyła się w dniach 27 lutego do 3 marca 2017 r. Część druga zakończyła się w dniu 26 maja 2017 r.

Zakończyła się IV edycja Zawodów i Warsztatów dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, które odbyły się w Brzegu Dolnym i Wołowie w dniach 23-26 maja 2017 r. Głównym celem zawodów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

26 maja br. w Olszanicy zakończyła się międzynarodowa konferencja penitencjarna poświęcona miejscu edukacji historycznej w resocjalizacji. W ciągu dwóch dni zaproszeni goście mogli zapoznać się z programami wykorzystującymi elementy edukacji historycznej realizowanymi w podkarpackich jednostkach penitencjarnych i zastanowić się nad ich przyszłością.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej