Czy religia może pomóc odnaleźć drogę zagubionym? Czy możliwa jest zmiana postaw osadzonych? Jak zmieniać i utrwalać pozytywne postawy społeczne? O tym rozmawiali kapelani Kościoła Prawosławnego.

21 października br. odbył się „IV Siedlecki bieg prawie górski”. Jak co roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach stanęli na starcie.

Dziesiątki wykładów, konferencje, dyskusje panelowe, audycje radiowe, profesjonalni mediatorzy prowadzący zajęcia warsztatowe dla funkcjonariuszy i osadzonych, pomieszczenia jednostek penitencjarnych zamienione na centra mediacji. Tak w dniach 16 – 20 października wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Służbie Więziennej, który jak na całym świecie, obchodziliśmy w październiku także w Polsce.

15 -19 października br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się doroczne szkolenie dla kapelanów Kościoła katolickiego, w którym uczestniczyło 121 księży, kapelanów aktualnie zaangażowanych w duszpasterstwo oraz kapelanów emerytowanych i wolontariuszy.

16 października 2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się konferencja wpisująca się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Hasłem tegorocznej, piątej już edycji konferencji było: „Mediacja – płaszczyzna poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia”.

17 października br. podczas konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego zostały ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej