Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęły wspólny program edukacyjny poświęcony symbolom narodowym i znakom patriotycznym. Program adresowany jest do skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu rzeszowskiego.

Trzech osadzonych pracujących poza terenem zakładu karnego uratowało kobietę z pożaru. Takie działania dowodzą skuteczności prowadzonych przez Służbę Więzienną oddziaływań.

Walka z dopalaczami

09.12.2016

Jak skutecznie walczyć z dopalaczami? Jakie działania podejmować w tym zakresie? I jak służby państwowe powinny współdziałać ze sobą w zwalczaniu tego problemu? To tylko kilka z licznych pytań, na które musieli odpowiedzieć sobie uczestnicy konferencji eksperckiej pn. Poprawa skuteczności w zakresie ograniczenia podaży środków zastępczych, która odbyła się 6-7 grudnia br.

Szkolenie doskonalące dla obsługi izb zatrzymań przygotowane zostało we współpracy z Zarządem Prewencji, Oddziałem Profilaktyki, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Zajęcia prowadzą funkcjonariusze Służby Więziennej z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz  Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu.

Ogłoszony przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej w dniu 28 kwietnia 2016 r. III Ogólnopolski Konkurs na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności pod patronatem Dyrektora Generalnego cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono 140 programów readaptacji.

29 listopada 1926 roku oddano do użytku Dom Więzienny w Tarnowie, który później przemianowany został na zakład karny. Okrągła rocznica powstania jednostki była okazją do obchodów upamiętniających to wydarzenie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej