W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku Służba Więzienna aktywnie włączyła się w obchody święta poświęconego pamięci bohaterów.

Od 2011 roku, dzień 1 marca ustanowiony został świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się uroczysta prezentacja znaczka pocztowego „Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość zorganizowana została przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Pocztę Polską oraz Centralną Bibliotekę Wojskową.

28 lutego br. odbyła się uroczystości inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania jej sztandaru. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć oraz poczet sztandarowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

27 lutego br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Pod patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ponad stu trzydziestu funkcjonariuszy różnych służb mundurowych wzięło udział w tegorocznym Pomorskim Seminarium Formacji Mundurowych z Systemów Walk Wręcz.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej