Aktualna sytuacja więziennictwa. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, jak również realizacja programu „Praca dla więźniów”, to podstawowe tematy poruszane podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej.

26 września 2017 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z okazji Dnia Pamięci Anny Walentynowicz odbyło się uroczyste przekazanie przez Janusza Walentynowicza pamiątek po swojej matce.

25 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w  Tarnowie Mościcach podpisał porozumienie w sprawie organizacji Kampanii Społecznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pomimo bardzo niesprzyjających warunków, w sobotę 23 września odbyły się III Mistrzostwa Okręgu Katowickiego w biegach przełajowych.

Funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach (ZK Wojkowice) udzielił pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym.

Skuteczna diagnoza

22.09.2017

Poznanie osobowości więźniów, przyczyn wejścia przez nich w konflikt z prawem oraz zasobów, które mogą stanowić punkt zaczepienia dla oddziaływań resocjalizacyjnych - to tylko niektóre z zadań, jakie ma na celu przeprowadzenie skutecznej diagnozy psychologicznej. W 2016 roku w więziennych Ośrodkach Diagnostycznych w całej Polsce, sporządzono ponad 1500 indywidualnych diagnoz oraz orzeczeń psychologiczno – penitencjarnych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej