8 lutego obchodziliśmy Święto Służby Więziennej, 11 lutego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie funkcjonariusze Służby Więziennej dokonali uroczystej zmiany posterunku. Po tym wydarzeniu zaproszeni goście zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

8 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej.

6 lutego 2018 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie otwarto nowy oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jest to już 23 taki oddział w Polsce.

Służba Więzienna realizuje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Program modernizacyjny Służby Więziennej na lata 2017 – 2020. Jednym z głównych założeń programu jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczy przez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Zakłada on m.in. zakup nowoczesnego uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, modernizację urządzeń ochronnych czy wymianę taboru samochodowego.

W Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się kolejne szkolenie realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczni w służbie i w pracy”.

26 stycznia br. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się premiera spektaklu poświęconego historii Policji pt. „Służba”, przygotowanego przez Amatorską Scenę Policyjną „Na Posterunku”. Na premierze byli obecni m. in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Służbę Więzienną reprezentował zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej mjr Marcin Strzelec.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej