21 lipca br. na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Sanoku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował o budowie nowoczesnego zakładu karnego w Sanoku.

Z dniem 21 lipca 2017 r. Minister Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej powołał płk. Grzegorza Fedorowicza na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Są podejrzane o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, rozboje, stręczycielstwo, oszustwa i kradzieże na dużą skalę. O ich kontaktach ze światem zewnętrznym decyduje organ dysponujący, czyli sąd lub prokurator. Trudno się im odnaleźć w nieznanych wcześniej warunkach izolacji penitencjarnej.

Trwa sezon urlopowy, a wraz z nim pojawił się coroczny problem niedoborów krwi w miejscowych stacjach krwiodawstwa i szpitalach. Grupa 50 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek okręgu opolskiego w ostatnim czasie oddała ponad 22 litry krwi, aby pomóc potrzebującym.

Kadra więzienna skierowała pierwszych skazanych do usuwania skutków nawałnicy, która nawiedziła teren powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.

12 lipca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik odbył wizytę studyjną w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), gdzie spotkał się z kierownictwem, funkcjonariuszami i pracownikami Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej