9 marca w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się się prezentacja monet z serii poświęconej Żołnierzom Wyklętym wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski.

Udany start

10.03.2017

Oprócz intensywnego kierowania osadzonych do zatrudnienia i prowadzenia szkoleń kursowych, program „Praca dla więźniów” wiąże się z działaniami inwestycyjnymi Służby Więziennej w niepraktykowanym dotychczas tak szerokim zakresie. Statystyki pokazują, że powszechność zatrudnienia we wszystkich okręgach już na początku realizacji programu wyraźnie wzrosła. W skali kraju z 36,07 proc. na początku 2016 r. do 45,06 proc. rok później. Od dawna w rankingu...

Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, zorganizowało w dniach 7-9 marca 2017 roku w Warszawie międzynarodowe seminarium nt. opieki zdrowotnej, w tym leczenia substytucyjnego w zakładach penitencjarnych, w kontekście osób stosujących środki odurzające oraz osób zakażonych HIV i infekcjami powiązanymi.

Każdego dnia w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych trudną służbę pełni kilka tysięcy kobiet. W szeregach Służby Więziennej są aktualnie 5033 funkcjonariuszki, co stanowi 18% wszystkich funkcjonariuszy i 1458 kobiet pracowników cywilnych.

6 marca br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

W dniach 1-3 marca 2017 roku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosława Przybylskiego, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelnych kapelanów więziennictwa, dyrektorów zakładów karnych...

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej