XV Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkowej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Służba Więzienna skierowała do pracy przy budowie przedszkola w Rakowiskach sześciu skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zatrudnienie osadzonych to efekt Programu „Praca dla więźniów”.

W trakcie powrotu z zawodów pożarniczych funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce udzielili pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym.

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest prowadzenie szeroko rozumianych oddziaływań resocjalizacyjnych. Codziennie funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej podejmują w stosunku do osadzonych szereg działań o charakterze wychowawczym i terapeutycznym, które mają na celu zmianę ich postaw.

XV Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkowej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

24 - 28 kwietnia 2017 r., sekcja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z  Krakowa uczestniczyła we wspólnych warsztatach szkoleniowych z zakresu taktyki i techniki użycia broni palnej oraz interwencji z funkcjonariuszami grupy interwencyjnej Służby Więziennej Republiki Czeskiej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej