Podsumowanie dwustronnej współpracy z norweskim partnerem oraz określenie perspektyw na przyszłość - to główne tematy poruszane podczas konferencji zamykającej Program PL17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

W Warszawie odbyła się „Konferencja Mentoringu Super M: Mentoring. Mentor. Mentee.”, na której spotkali się najwyższej klasy specjaliści mentoringu w Polsce i na świecie, a także przedstawiciele Służby Więziennej.

13-16 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Centralny Zarząd Służby Więziennej przy współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS zorganizował międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód - Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction...

Akcja charytatywna „Dar serca” zainicjowana przez mł. chor. Cezarego Sierzputowskiego z Zakładu Karnego w Czarnem dotarła do Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej program „Praca dla więźniów” przynosi spektakularne efekty. Wśród skazanych zdolnych do pracy poziom zatrudnienia wynosi 83 proc. Przed wdrożeniem programu pracowało 36 proc. wszystkich skazanych, dziś jest to 54 proc. Powstają kolejne z 40 zaplanowanych hal produkcyjnych przy zakładach karnych.

W 2018 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania niepodległości oraz przejęcia przez polskie władze więzień i wprowadzenia w nich polskiej administracji. Z tego powodu powstały kompletne repliki historycznego umundurowania funkcjonariuszy Korpusu Straży Więziennej. Włodzimierz St. Orlikowski pisze o tym w listopadowym wydaniu „Forum Penitencjarnego”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej