W Wigilię prawosławnych świąt Bożego Narodzenia (06.01) zmarł ksiądz Mitrat Mikołaj Lenczewski – Naczelny Prawosławny Kapelan Więziennictwa.

Służba Więzienna w 2016r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014- 2020. W ubiegłym roku odbyło się 257 cykli szkoleń, którymi objęto 2 926 osób. W roku 2017 zaplanowano 922 szkolenia i udział w nich 11 064 skazanych.

Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.

Dwustu czternastu słuchaczy złożyło egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym i tym samym podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach służbowych. Na gwiazdkowe prezenty w postaci ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej zasłużyli funkcjonariusze specjalizacji ochronnej, kwatermistrzowskiej, finansowej i służby zdrowia.

- Nowy 2017 rok będzie rokiem, w którym o ważnych zadaniach wykonywanych przez funkcjonariuszy i  pracowników Służby Więziennej dowie się polskie społeczeństwo – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

18 grudnia br. pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w Grodkowie odbyły się wojewódzkie obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu oraz Gmina Grodków.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej