Z dniem 15 lutego br. stanowisko Naczelnego Kapelana Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego objął ks. dr Andrzej Lewczak, dotychczasowy kapelan w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, jako dobrą praktykę wskazała działalność Służby Więziennej w zakresie szeroko rozumianej działalności readaptacyjnej.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, po raz kolejny, przyłączył się do spotkań profilaktyczno-edukacyjnych „ABC Bezpieczeństwa – autobusem po wiedzę” w ramach akcji „Zima w mieście”.

Areszt Śledczy w Słupsku został laureatem wyróżnienia Fundacji „Nadzieja” pomagającej dzieciom niepełnosprawnym.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Służby Więziennej ponad 500 razy skutecznie interweniowali w obszarze zapobiegania przenikaniu na teren więzień substancji niedozwolonych.

W Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, w dniach 2 i 9 lutego 2017 r., przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu: ppłk M. Kuświk, zastępca Komendanta COSSW w Kaliszu oraz mjr Piotr Jarczewski, p.o. kierownika zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego COSSW w Kaliszu, przeprowadzili specjalistyczne szkolenie z zakresu walki w bliskim kontakcie oraz technik samoobrony.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej